about-us

درباره ما

شرکت فنی مهندسی صنااوج با رویکردی استراتژیک و با هدف سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه و آبادانی کشور عزیزمان ایران، با تصمیم و سرمایه گذاری سهامداران محترم خویش در سال 1379 تأسیس گردید. این شرکت با رویکرد پایبندی به مسئولیت اجتماعی سازمان ها و اخلاق حرفه ای کار که در همه سطوح سازمانی و با رعایت سلسله مراتب اداری متجلی شده است، با شروع پروژه پارس جنوبی کار خود را با قرارداد ساخت مخازن ذخیره نفت در شرکت ماشین سازی اراک که در آن زمان تنها سازنده فاز 1، 2، 3 پارس جنوبی در ایران بود، آغاز نمود. شرکت در سال 1383 و همزمان با رونق گرفتن صنعت ساختمان توانست با اخذ موافقت اعضای هیئت مدیره وارد صنعت ساخت و ساز شود و بدین ترتیب در ادامه مسیر حیات خود علاوه بر فعالیت در زمینه احداث تأسیسات زیرساختی، اقدام به فعالیت در زمینه های سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری پروژه های کلان تجاری، تفریحی و فرهنگی نموده و همزمان مدیریت طرح های انبوه سازی مسکن را با تکیه بر اصول علمی مدیریت پروژه و منطبق با آخرین استانداردهای بین المللی در دستور کار خود دارد . این شرکت در افق فعالیت های خود، بهره برداری از مجتمع های گردشگری تفریحی، تجاری (اکوپارک ها) را پیش بینی نموده است و در نظر دارد این مهم را با مشورت شرکت های معتبر بین المللی به انجام رساند. در حال حاضر اولین مجتمع تفریحی - تجاری با نام اکومال در شهر کرج مورد بهره برداری قرار گرفته است و شعب دیگر نیز در کلان شهر های کشور در حال برنامه ریزی و اجرا می باشند...
scenery

چشم انداز

تبدیل شدن به شرکت مادر تخصصی (Holding Company) تعالی محور ودانش بنیان در حوزه کارآفرینی،جذب سرمایه وسرمایه گذاری وخدمات ساخت ومدیریت ساخت وواردات وصادرات کالا وخدمات در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وارزشهای زیست محیطی.
mission

ماموریت

شرکت صنا اوج در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران وباتاکید برارزشهای زیست محیطی در بازار کارو سرمایه برای خود ماموریتهای زیر را قائل است: توسعه سهم بازار داخلی از طریق سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات باکیفیت در حوزه‌های مهندسی،ساخت،مدیریت ساخت و ساخت مجتمع های چند منظوره( تجاری، اداری، فرهنگی و تفریحی.) ایجاد ارزش از طریق تامین رضایت مشتریان ، سهام‌داران و ذینفعان کلیدی شرکت. بهره‌مندی از کارکنان توانمند و دانش محور به منظور بکارگیری فن‌آوری‌های مدرن ،کارآمد و پایدار. پیشتازی در توسعه مجتمع های چند منظوره( تجاری، اداری، فرهنگی و تفریحی.) با حضور فعال در بازارهای مطلوب داخلی و خارجی به عنوان یک شرکت پیشرو با مزیتهای رقابتی در حوزه‌های تبادل کالا وخدمات و ارائه خدمات تخصصی در توسعه مجتمع های چند منظوره( تجاری، اداری، فرهنگی و تفریحی.) افزایش هم افزایی در مجموعه شرکت های مادر تخصصی فنی مهندسی صنا اوج( Holding Company یا Parent Company) و ارتقاء ارزش سهام سهامداران
belives

ارزش ها و باورها

پایبندی به نظم، انضباط و تقویت و تعهد به قانونگرایی، استقلال حرفهای، ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و سازمانی گردش شفاف اطلاعات، پاسخگویی مسئولانه، تعامل سازنده و همافزا با نقش آفرینان رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق نسل های حال و آینده اعتلای سلامت کاری، رعایت ارزشهای دینی، اخلاق حرفهای و امانتداری مشارکت کارکنان، همکاران، ذینفعان و توانمندسازی و رشد مستمر حرفهای آنان اهتمام به خودباوری، خلاقیت و نوآوری احترام به حقوق و مالکیت مادی و معنوی وفاداری به چارچوب و مبانی نظری و اعتبار بخشی اصول حرفهای اعتبار بخشی ملی و بینالمللی به سرمایه گذاری های انجام شده و کارآمدی آنها تعهد به حفظ و ارتقاء سطح ایمنی، سلامت و رفاه جامعه شفافیت در امور و ارتقاء سطح کیفیت مسئولیتها تعامل و تقویت همکاریهای منطقهای و جهانی صیانت کمی و کیفی از منابع و افزایش بهرهوری آن
goal

اهداف استراتژیک

شناخت به هنگام حوزهها، ویژگیها و شاخصهای موثر مرتبط با توسعه کسب وکار وسرمایه گذاری و اولویتبندی آنها ساخت و گسترش مجتمع های تجاری ،تفریحی وفرهنگی متناسب با نیازها و ارتقاء کیفیت آنها ارتقاء سطح مسئولیتپذیری و پاسخگویی نقشآفرینان در ارائه کالاها، خدمات و رویههای کاری بهبود کیفیت کالا های ارایه شده، خدمات و رویهها در مجتمع های تجاری ،تفریحی وفرهنگی، افزایش طول عمر مفید تأسیسات و تجهیزات، استفاده بهینه منابع و ایجاد مبنایی برای ارزیابی عملکردها رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق نسل های حال و آینده و ارتقاء سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان و جامعه فرهنگسازی، گسترش آگاهیهای عمومی، توسعه، ترویج و اطلاعرسانی بهنگام اقدامات انجام شده و تسهیل دستیابی به آنها کسب مقبولیت و سرآمدی در کشور و منطقه و مرجعیت در حوزههای فنی، مدیریتی و اقتصادی صنعت مجتمع های تجاری ،تفریحی وفرهنگی ارتقاء سطح هماهنگی و مدیریت در مراحل تهیه طرح تا اجرا وبهره برداری توسعه و ارتقاء توانمندیهای کاربران و نقش آفرینان مجتمع های تجاری ،تفریحی وفرهنگی با تاکید بر توسعه فرهنگ یادگیری، خلاقیت، کار گروهی و اخلاق حرفهای توسعه همکاریها و تعاملات ملی منطقهای و بینالمللی به منظور مبادله اطلاعات و بهرهگیری از تجربیات ایجاد شرایط رقابت سالم برای نقشآفرینان آگاهی و اطمینان از کارائی و اثربخشی مجتمع های تجاری ،تفریحی وفرهنگی اجرا شده و میزان انطباق آنها با نیاز روز ارتقاء سطح ارزیابی و نظارت و اطمینان از انجام مطلوب فرآیند تهیه طرح تا اجرا وبهره برداری توسعه پژوهشها و مطالعات کاربردی و بهرهگیری از دانش و فناوریهای پیشرفته متناسب با شرایط و نیازها بهرهگیری از حمایتهای بخش دولتی در سرمایه گذاری ها
manager

مدیران