parallax background

 

sarmayehgozarilogo

سرمایه گذاری:
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالشهاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف ، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت ، سازمانهايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند.

شرکت صنا اوج با به کارگیری مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار از يك سو ميزان موفقيت خود را دراجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قرار می دهد و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمانها به ويژه بهترين آنها مقايسه میکند.

صنا اوج با محور قراردادن كيفيت توليد ( كالا يا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان توانسته است رضايت مشتري را جلب و منافع ذينفعان را فراهم نماید و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كند.

این سازمان با تکیه بر منابع و تخصص درون سازمانی و استفاده از شراکت های استراتژیک تا کنون فعالیت سرمایه گذاری خود را با تمرکز بر استان البرز به پشتوانه انجام مطالعات گسترده در حوزه مجتمع های چند منظوره گسترش داده است

اکومال اولین مجتمع چند منظوره دوستدار محیط زیست در دست اجرا و اکوپلازا واقع در بام کرج در دست طراحی است.

بدیهی است حجم و اندازه، قابلیت‌های طراحی، توجیه اقتصادی، موقعیت شهری، نتایج مطالعات بازار و تحلیل تقاضا مهم‌ترین معیارهای این شرکت جهت ورود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشنهادی است.

در این راستا برآوردهای دقیق از هزینه‌های سرمایه‌گذاری، آنالیز ریسک‌ها، برنامه زمان‌بندی سرمایه‌گذاری، نحوه تامین منابع، میزان جذابیت پروژه در جلب سرمایه‌گذار، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت سرمایه از جمله عواملی هستند که در تصمیم‌گیری نهایی صنا اوج برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها تاثیر می‌گذارند. ارزیابی و امکان‌سنجی در حوزه‌های فنی، مالی و اقتصادی این امکان را در اختیار شرکت قرار می‌دهد تا با آگاهی کامل و درنظر گرفتن چشم‌اندازی مشخص جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها اقدام کند. به طور کلی سیاست شرکت این است که از ایجاد پروژه‌هایی که مطالعات پایه آن‌ها ضعیف است جلوگیری کند. بنابراین، تا زمانی که مطالعات دقیق بازار انجام نشود و تقاضا و خواسته‌های مشتریان شناسایی نشود از سفارش کار به مهندسان مشاور جلوگیری خواهد شد.

تمرکز بر توسعه پایدار ، توجه به مسیو.لیت های اجتماعی، استراتژی توجه به استفاده بهینه از منابع انرژی در ساخت و هچنین بهره برداری کلیه پروژه ها صنا اوج را تبدیل به برندی دوستدار محیط زیست کرده است.