اکوپلازا

مهر 11, 1394
اکوپلازا

پروژه بزرگ مجتمع گردشگری اکو پلازا با 12هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان البرز کلنگ زنی شد

    پروژه بزرگ مجتمع گردشگری اکو پلازا با 12هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان البرز کلنگ زنی شد. کلنگ ساخت پروژه بزرگ مجتمع گردشگری […]